Work-life-sport balance to wypadkowa moich życiowych doświadczeń. Stworzyłem własną koncepcję zrównoważonego podejścia do pracy i życia, starając się pomieścić wszystkie potrzeby codzienności w dwudziestoczterogodzinnej dobie: pełne zaangażowanie w pracę, troskę o najbliższych, przestrzeń na regularny sport oraz higienę spędzania czasu wolnego w zgodzie z samym sobą.

Czy to w ogóle możliwe? 👉

Na pewno to wymagający i długotrwały proces, ale moim zdaniem jest kluczem do jakościowego życia. Umieć wymagać od siebie i stale odkrywać swój potencjał, dając sobie przestrzeń na popełnianie błędów.

Życie to sport, a sport to biznes. Porażki uczą pokory, a zwycięstwa dają przestrzeń na euforyczną ekspresję. Trening jest procesem, który uczy nas umiaru.

Moja misja

Po pierwsze – nie szkodzić.
Po drugie – słuchać.
Po trzecie – wspierać.

Kluczem do sukcesu jest zaufanie i komunikacja.
Deklaruję, że jako trener będę stał na straży powyższych postaw etycznych, zasady poufności oraz przede wszystkim – dbał o korzyść procesu rozwoju swoich podopiecznych.